PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Serwis snowboardowy

Serwis snowboardowy


Najskuteczniejszy i najmniej zużywający snowboard jest serwis ręczny. Jednak serwis ręczny ma pewne ograniczenia - nie da się splanować (wyrównać do gładkiej jednolitej powierzchni). Taka czynność wymaga pracy maszyny. I my taką maszyną dysponujemy!
  • Wszystkie czynności serwisowe wykonujemy na profesjonalnym sprzęcie i materiałach marki TOKO oraz na maszynie serwisowej REICHMANN

Wykonujemy następujące usługi serwisowe:

2. "prawie-SUPERNARTY" czyli:
 

  • "Tuning" krawędzi – wyrównanie powierzchni krawędzi nart oraz/lub kształtowanie kąta krawędzi w stosunku do płaszczyzny ślizgu. W serwisie SUPERNARTY.pl możliwe jest ostrzenie krawędzi pod kątem od 90 – 85 stopni oraz podwieszanie krawędzi 0,5 – 1,0 stopnia. O kącie nachylenia decyduje klient.
  • Smarowanie ręczne na gorąco – nakładanie smaru narciarskiego w wysokiej temperaturze, dzięki czemu smar wchłaniany jest przez ślizg. Czynność ta konserwuje ślizg (natłuszcza go) oraz długotrwale poprawia właściwości jezdne nart.
  • Polerowanie – zebranie nadmiaru smaru ze struktury ślizgu oraz wygładzanie posmarowanej powierzchni ślizgu. Wpływa to znacząco na właściwości jezdne nart.

♦cena

3. Renowacja i planowanie ślizgu – wyrównaniu ślizgu na maszynie (planowanie ślizgu i usunięcie wystających elementów ślizgu, zadziorów) i uzupełnienie ubytków poprzez wypełnienie „kofixem” (materiałem, z którego robione są ślizgi)

♦cena

4. Tuning Krawędzi

♦cena

5. Smarowanie na gorąco + polerowanie

♦cena

6. Posezonowa konserwacja nart czyli bardzo głębokie natłuszczenie ślizgów miękkim smarem pozwalającym na zabezpieczenie nart przed wysuszeniem w czasie oczekiwania na kolejny sezon narciarski.

♦cena

7. Przygotowanie nowego snowboardu ("prosto" ze sklepu) czyli dogłębne nasmarowanie ślizgu oraz nadanie kąta i podwieszenia krawędzi.Natłuszczenie ślizgu w nowym snowboardzie, które czujemy pod palcami jest tylko zabezpieczeniem ślizgu przed wysuszeniem w czasie przechowywania w sklepie. Niestety wymaga to wielokrotnego smarowania deski na gorąco, aby smar dostał się w głąb ślizgu. Podobnie sytuacja ma się z krawędziami. Krawędzie są wyrównywane maszyną przemysłową, co powoduje, że w różnych miejscach narty krawędzie mają różne kąty. Jeżdżenie na takiej desce może powodować duży dyskomfort zwłaszcza na twardych lub zalodzonych stokach.

♦cena