PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Serwis nart zjazdowych

Serwis nart zjazdowych


Najskuteczniejszy i najmniej zużywający nartę jest serwis ręczny. Jednak serwis ręczny ma pewne ograniczenia - nie da się splanować (wyrównać do gładkiej jednolitej powierzchni) ani nałożyć struktury na ślizg narty. Takie czynności wymagają pracy maszyny. I my taką maszyną dysponujemy!

Maszyna serwisowa REICHMANN

  • Wszystkie czynności serwisowe wykonujemy na profesjonalnym sprzęcie i materiałach marki TOKO oraz w maszynie serwisowej REICHMANN

Wykonujemy następujące usługi serwisowe:

1.  "SUPERNARTY" czyli:

  • Renowacja i planowanie ślizgu – wyrównaniu ślizgu na maszynie (planowanie ślizgu i usunięcie wystających elementów ślizgu, zadziorów) i uzupełnienie ubytków poprzez wypełnienie „kofixem” (materiałem, z którego robione są ślizgi)
  • "Tuning" krawędzi – wyrównanie powierzchni krawędzi nart oraz/lub kształtowanie kąta krawędzi w stosunku do płaszczyzny ślizgu. W serwisie SUPERNARTY.pl możliwe jest ostrzenie krawędzi pod kątem od 90 – 85 stopni oraz podwieszanie krawędzi 0,5 – 1,0 stopnia. O kącie nachylenia decyduje klient.
  • Nałożenie struktury na ślizg - delikatne strukturalne nacięcia na ślizgu służące odprowadzaniu nadmiaru wody spod ślizgu.
  • Smarowanie ręczne na gorąco – nakładanie smaru narciarskiego w wysokiej temperaturze, dzięki czemu smar wchłaniany jest przez ślizg. Czynność ta konserwuje ślizg (natłuszcza go) oraz długotrwale poprawia właściwości jezdne nart.
  • Polerowanie – zebranie nadmiaru smaru ze struktury ślizgu oraz wygładzanie posmarowanej powierzchni ślizgu. Wpływa to znacząco na właściwości jezdne nart.

♦cena


2. "prawie-SUPERNARTY" czyli:

  • "Tuning" krawędzi – wyrównanie powierzchni krawędzi nart oraz/lub kształtowanie kąta krawędzi w stosunku do płaszczyzny ślizgu. W serwisie SUPERNARTY.pl możliwe jest ostrzenie krawędzi pod kątem od 90 – 85 stopni oraz podwieszanie krawędzi 0,5 – 1,0 stopnia. O kącie nachylenia decyduje klient.
  • Smarowanie ręczne na gorąco – nakładanie smaru narciarskiego w wysokiej temperaturze, dzięki czemu smar wchłaniany jest przez ślizg. Czynność ta konserwuje ślizg (natłuszcza go) oraz długotrwale poprawia właściwości jezdne nart.
  • Polerowanie – zebranie nadmiaru smaru ze struktury ślizgu oraz wygładzanie posmarowanej powierzchni ślizgu. Wpływa to znacząco na właściwości jezdne nart.

♦cena

3. Nałożenie struktury + smarowanie ręczne na gorąco + polerowanie

♦cena

4. Renowacja i planowanie ślizgu – wyrównaniu ślizgu na maszynie (planowanie ślizgu i usunięcie wystających elementów ślizgu, zadziorów) i uzupełnienie ubytków poprzez wypełnienie „kofixem” (materiałem, z którego robione są ślizgi)

♦cena

5. Tuning Krawędzi

♦cena

6. Smarowanie na gorąco + polerowanie

♦cena

7. Posezonowa konserwacja nart czyli bardzo głębokie natłuszczenie ślizgów miękkim smarem pozwalającym na zabezpieczenie nart przed wysuszeniem w czasie oczekiwania na kolejny sezon narciarski.

♦cena

6. Przygotowanie nowych nart (nart "prosto" ze sklepu) czyli dogłębne nasmarowanie ślizgu oraz nadanie kąta i podwieszenia krawędzi.Natłuszczenie ślizgu w nowych nartach, które czujemy pod palcami jest tylko zabezpieczeniem ślizgu przed wysuszeniem w czasie przechowywania w sklepie. Niestety wymaga to wielokrotnego smarowania nart na gorąco, aby smar dostał się w głąb ślizgu. Podobnie sytuacja ma się z krawędziami. Krawędzie są wyrównywane maszyną przemysłową, co powoduje, że w różnych miejscach narty krawędzie mają różne kąty. Jeżdżenie na takich nartach może powodować duży dyskomfort zwłaszcza na twardych lub zalodzonych stokach.

♦cena